Boekingsvoorwaarden

AMONDO en/of de Travel Networker treedt op als tussenpersoon. Voor zover hierbij bevestigde reiscomponenten worden uitgevoerd door een reisorganisator aangesloten bij ANVR of ASR, wordt de prijs en de naam van de reisorganisator bij deze reisonderdelen op deze reservering vermeld. De ANVR/ASR-reisorganisator is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van deze reisonderdelen. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Voor zover hierbij bevestigde reiscomponenten niet worden uitgevoerd door een ANVR/ASR-reisorganisator, maar door andere dienstverlener(s), wordt de prijs en de naam van deze dienstverlener(s) per dienst op deze reservering vermeld. Voor de uitvoering en de kwaliteit van elke afzonderlijke dienst is uitsluitend de desbetreffende dienstverlener verantwoordelijk. Bij klachten over de uitvoering van deze diensten moet u met de desbetreffende dienstverlener(s) contact opnemen.

De voorwaarden van de dienstverlener(s) kunt u vinden op de websites van de dienstverlener(s). 

Wij dragen als tussenpersoon géén verantwoordelijkheid  voor de aansluiting tussen de diverse reisonderdelen/diensten. Wij zijn aangesloten bij R&V Verzekeringen (sicherungsschein). U kunt bij financieel onvermogen van ons en/of van een dienstverlener aangesloten bij SGR of R&V aanspraak maken op de garantieregeling voor zover de regeling daarin voorziet. 

Voor zover noodzakelijk in het kader van de uit te voeren diensten geven wij uw gegevens door aan de dienstverlener(s). Wanneer u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, maar  zijn wij niet aansprakelijk indien die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, door het ontbreken van deze gegevens. Acceptatie van deze bevestiging betekent dat u kennis genomen hebt van, en akkoord gaat met, het hier vermelde. Op uw verzoek sturen wij u kosteloos een exemplaar van de genoemde regelingen en/of voorwaarden toe.”

Uw Travel Networker bemiddelt namens AMONDO Gmbh.

Adres: AMONDO GMBH | Friedrich-Breuerstr. 26-28 |  DE 53225 Bonn
Bezoekadres: Anna van Buerenplein 41| 2595DA Den Haag
 

Algemeen: Mail: info(at)amondo.nl | Telefoon 070 217 1103
BTW: 
UStID: DE 252 892 798|AG Bonn HRB14900
Bank: Deutsche Kreditbank AG IBAN DE20120300001020021703