Boekingsvoorwaarden

AMONDO Nederland en/of de Travel Networker treedt op als tussenpersoon. Voor zover hierbij bevestigde reiscomponenten worden uitgevoerd door een ANVR-reisorganisator, wordt de prijs en de naam van de reisorganisator bij deze reisonderdelen op deze reservering vermeld. Uitsluitend de ANVR-reisorganisator is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van deze reisonderdelen. Op de reiscomponenten van een ANVR-reisorganisator - alsmede onze dienstverlening ter zake - zijn  de ANVR-Consumentenvoorwaarden van toepassing.

U kunt de ANVR-Reisvoorwaarden vinden op www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf.
Voor zover hierbij bevestigde reiscomponenten niet worden uitgevoerd door een ANVR-reisorganisator, maar door andere dienstverlener(s), wordt de prijs en de naam van deze dienstverlener(s) per dienst op deze reservering vermeld. Voor de uitvoering en de kwaliteit van elke afzonderlijke dienst is uitsluitend de desbetreffende dienstverlener verantwoordelijk. Bij klachten over de uitvoering van deze diensten moet u met de desbetreffende dienstverlener(s) contact opnemen.

De voorwaarden van de dienstverlener(s) kunt u vinden op de websites van de dienstverlener(s) of via www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden. Op onze dienstverlening zijn in dit geval de ANVR Boekingsvoorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden vinden op www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf.

Wij dragen als tussenpersoon geen verantwoordelijkheid  voor de aansluiting tussen de diverse reisonderdelen/diensten. Wij zijn aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). U kunt dit controleren via www.sgr.nl. U kunt bij financieel onvermogen van ons en/of van een dienstverlener aangesloten bij SGR aanspraak maken op de garantieregeling van SGR voor zover de regeling daarin voorziet. Zie hiervoor www.sgr.nl (garantieregeling). 

Voor zover noodzakelijk in het kader van de uit te voeren diensten geven wij uw gegevens door aan de dienstverlener(s). Wanneer u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, maar  zijn wij niet aansprakelijk indien die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, door het ontbreken van deze gegevens. Acceptatie van deze bevestiging betekent dat u kennis genomen hebt van, en akkoord gaat met, het hier vermelde. Op uw verzoek sturen wij u kosteloos een exemplaar van de genoemde regelingen en/of voorwaarden toe.”

 

Uw Travel Networker bemiddelt namens AMONDO Nederland B.V.

Postadres:Postbus 293|2170AG Sassenheim Bezoekadres: Anna van Buerenplein 41|2595DA Den Haag

Algemeen: info@amondo.nl |Telefoon: 070 217 1103

BTW:NL854456314B01|KvK:61709565|Bank:NL20INGB0007056507|BIC:INGBNL2A|ANVR:5179|SGR:3674