Amondo spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij er naar dat alle informatie op deze site juist en volledig is. Mochten er desondanks kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de gegevens voorkomen, dan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan en behouden wij ons tevens  het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.

Amondo streeft naar een foutloze werking en goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Amondo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet. Voorbeelden hiervan zijn storingen, onderbrekingen van, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie via internet door Amondo, of door u aan Amondo, of anderszins langs elektronische weg verstrekte informatie.

Bescherming persoonsgegevens (AVG)

Als exploitant van deze site nemen wij  de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen deze vertrouwelijk en volgens de wetgeving inzage gegevensbescherming.

Het gebruik van onze website is in de regel zonder opgave van persoonsgegeven mogelijk. Mocht u deze invoeren doet u dit op vrijwillige basis, deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij wijzen u erop dat overdracht van gegevens op het internet (bijvoorbeeld via e-mail) leemten kunnen vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Bescherming persoonsgegevens bij gebruik van fACEBOOK-PLUGINS (LIKE BUTON)
Op onze pagina’s is het sociale netwerk van Facebook (California94025 USA)geïntegreerd. U herkent deze plugins aan het Facebok-Logo of de zogenaamde Like button op onze site. Een overzicht van deze Facebook-plugins kunt u hier terugvinden: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Als u een van de pagina’s bezoekt worden er door de browser en server van Facebook informatie gedeeld dat u deze pagina heeft bezocht met uw IP-adres. Indien u bent ingelogd op uw Facebookaccount kunt u de inhoud van onze pagina’s aan uw profiel koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van deze site geen informatie hierover ontvangen. Verdere informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring van Facebook  http://nl-nl.facebook.com/policy.php.

Bescherming peroonsgegevens bij gebruik van GOOGLE ANALYTICS
Deze website maakt gebruik van de service van Google Analytics Web analyse (Google inc. 1600 Amphitheatre Parkway mountain view, CA94043 – USA) en maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden welke zijn op geslagen op uw computer en analyse over uw gebruik mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie wordt meestal verzonden naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen.

In de meeste gevallen zijn IP-adressen binnen de lidstaten van de EU ingekort en daardoor geanonimiseerd en zullen gegevens slechts in uitzonderlijke gevallen aan Googe-USA worden overgedragen. Namens de exploitant van deze website zal Google de informatie gebruiken om rapporten over websitegebruik te compileren en deze gegevens worden niet met andere Google gegevens samengevoegd.

U kunt cookies automatisch verwijderen instellen bij de Browser-Software. Daarnaast kunt u voorkomen dat door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website inclusief het IP adres worden gedeeld. In dat geval dient u de volgende link te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bescherming persoonsgegevens bij gebruik van Google +1
Onze website gebruikt functies van Google +1 (Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043,  USA).Verzamelen en openbaar maken van de informatie : m.b.t. Google +1 ontvangt u gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google +1 slaat de informatie op welke u heeft ingegeven alsook de pagina welke u heeft bezocht op en koppelt deze aan uw Google profiel of andere plaatsen op sites en advertenties op het internet en de services van Google te verbeteren. Gebruik van de bovenstaande informatie is overeenkomstig het Google Privacy beleid.

Bescherming persoonsgegevens bij gebruik van Linkedin
Onze website gebruikt functies van Linkedin (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA). Bij iedere oproep vanaf onze site wordt de verbinding met de Linkedin server opgebouwd en worden zij hierover geïnformeerd dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht.  Wij wijzen u erop dat zij geen informatie over de bezochte pagina’s ontvangen. Meer informatie over de privacy bij Linkedin treft u hier: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Bescherming persoonsgegevens bij gebruik van Twitter
Op onze website is de functionaliteit van Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) ingebonden. Door het gebruiken van Twitter en de functie „re-tweet‘‘  wordt het bezoek aan onze website gekoppeld en data aan Twitter overgedragen. Wij wijzen u er op dat wij als aanbieder van deze site geen kennis hebben van de inhoud van deze  dataoverdracht. Meer informatie over de privacy bij Twitter kunt u vinden op: http://twitter.com/privacy en eventuele instellingen kunt u aanpassen via: http://twitter.com/account/settings 

Bescherming persoonsgegevens bij gebruik van  YOUTUBE
Onze website gebruikt Plugins van de Google  site YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). Als u een van onze pagina’s met een YouTube-Plugin bezoekt wordt de verbinding met YouTube opgebouwd en ontvangen zij de informatie over de bezochte pagina’s. Indien u bent ingelogd op uw YouTube account is het mogelijk uw surfgedrag te koppelen aan uw profiel. U kunt dit verhinderen door vooraf uit te loggen. Meer informatie over de privacy treft u hier: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

Informatie, annulering en verwijdering
U heeft het recht te allen tijde ongeacht op welke grond de door u verstrekte gegevens op te vragen of te laten verwijderen en kunt dit aan ons kenbaar maken door ons te berichten via een van de mogelijkheden zoals aangegeven in ons adres.

COOKIES
De internetpagina’s gebruiken cookies (kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer)welke zich er op richten geen schade aan te richten aan uw computer, bevatten geen virussen en zorgen dat ons aanbod gebruiksvriendelijk, effectief en zeker is.

De meeste van de gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘sessie-cookies’ en worden automatisch verwijderd als u de pagina verlaat. Andere cookies blijven op uw computer staan en zorgen ervoor dat uw browser u bij het volgende bezoek weer herkend. U kunt uw browser zo instellen dat u over de inzet van deze cookies geïnformeerd wordt en deze eenmalig accepteren of in zijn geheel uitsluiten. In dit geval kan het gebruik van de website beperkt worden

SERVER-LOG-FILES
De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde Server-Log Files welke automatisch aan ons worden doorgestuurd. Dit zijn:

 

  • Browsertype/versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referentie URL
  • Hostname van de computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag

    Deze informatie zijn niet aan specifieke personen met gerelateerde gegevens. Samenvoeging met andere gegevensbronnen worden niet gemaakt. Wij behouden ons het recht deze gegevens als concreet bewijs te bewaren indien illegaal gebruik ons bekend wordt.

Contactformulier

 

Als u gebruik maakt van ons contactformulier worden deze gegevens gebruikt om uw aanvraag te kunnen behandelen en opgeslagen om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Deze data geven wij zonder uw toestemming niet door.

Adres: AMONDO GMBH | Friedrich-Breuerstr. 26-28 |  DE 53225 Bonn
Algemeen: Mail: info(at)amondo.nl | Telefoon 070 217 1103

BTW: UStID: DE 252 892 798|AG Bonn HRB14900
Bank: Deutsche Kreditbank AG IBAN DE20120300001020021703